Екип

Запознайте се с екипа на Провадия-Солницата

Солодобивният и градски център Провадия-Солницата има вече световна известност, но тя се дължи на упоритите усилия на археологическия екип под ръководството на чл.-кор. проф. Васил Николов от Националния археологически институт и музей на БАН. През първата година на теренните проучвания (2005) екипът се състои от четирима души археолози, а през настоящия археологически сезон на Солницата работят археолози, реставратори, биоархеолог, палеоботаник, общо 15 души. Екипът на НАИМ - БАН и Историческия музей в Провадия е съставен от утвърдени учени, млади археолози, докторанти, музейни специалисти и реставратори: доц. д-р Крум Бъчваров, Петър Лещаков, Галина Самичкова, Николай Христов, Тодор Дяков, Маргарита Люнчева, Севдалина Жечева, Стоян Трифонов, Виолета Стоицова, Йорданка Илиева, Дениз Кая (Нотр Дам, САЩ), Орхан Кая, д-р Катлиин Максуини (Единбург, Великобритания), Мария Славкова, проф. Валентин Тодоров. Това са хората, които успяха да „разчетат“ безписменото минало на Солницата и покажат огромното значение на този комплекс за праисторията на Европа.
Чл. кор. проф. д.и.н. Васил Николов
Чл. кор. проф. д.и.н. Васил Николов
Проф. Валентин Тодоров
Проф. Валентин Тодоров
Петър Лещаков
Петър Лещаков
Галина Самичкова
Галина Самичкова
Николай Христов
Николай Христов
Тодор Дяков
Тодор Дяков
Стоян Трифонов
Стоян Трифонов
Маргарита Люнчева
Маргарита Люнчева
Виолета Стоицова
Виолета Стоицова
Севдалина Жечева
Севдалина Жечева
Йорданка Илиева
Йорданка Илиева
Д-р Катлийн Максуини
Д-р Катлийн Максуини
Мария Славкова
Мария Славкова